BEDRIFTSAVTALE

Friske medarbeidere- Frisk bedrift Hvordan få friske og fornøyde medarbeidere, og hvordan holde dine ansatte LANGTIDSFRISKE?

Stressende arbeidssituasjon kan føre til en overbelastning i ledd og muskler. Nakke, skuldre, albue, håndledd og rygg er typiske plager.

Stressrelaterte plager og sykdommer utgjør en stadig større del av dagens sykefravær. Ved å ta vare på dine ansatte og tilby en behandling, så kan vi behandle forebyggende og også akutte plager.

Dine medarbeidere blir friskere, lavere sykefravær og da bedre økonomi for din bedrift.

Eksempler på bedriftsrelaterte plager er musearm, hodepine, rygg/nakkeplager, betennelser, slitasje, stressrelaterte plager, utbrenthet mm.

Hvorfor bedriftsavtale? Hva kan en refleksolog gjøre for din bedrift og dine medarbeidere? Hvordan få friske og fornøyde medarbeidere, og hvordan holde dine ansatte LANGTIDSFRISKE?

I en moderne bedrift er de ansatte den største ressursen. En medarbeider i balanse gir gevinst til bedriften. Dette ser flere og flere ledere verdien av. Refleksologen kan utføre behandlinger ute på bedriften, og i samarbeid med din bedrift tilpasse og lage en avtale som passer best for deres ønsker og behov. Fordelen med behandling ute på arbeidsplassen:

- unngår og korter ned sykefravær
- reduserer stress
- økt velvære, arbeidsinnsats og trivsel. Viktig med helsefremmede tiltak for å føle seg verdsatt i bedriften.
- styrker immunforsvar
- fornøyde medarbeidere
- gratis prøvedag
- Redusere kostnader. Rimeligere for bedriften å dekke behandlingsutgifter enn å betale de første 16 dagene av sykemeldingen.

De fleste bedrifter har vesentlige kostnader knyttet til fravær og tapt produktivitet. Med enkel og målrette innsats kan denne kostnaden reduseres betraktelig.
Fordeler med behandlingsopplegget:
  • Reduserer sykefravær
  • Forebygger og løser opp muskelspenninger
  • Mer motstandsdyktig immunforvar
  • Reduserer stress
  • Forebygger utbrenthet
  • Økt velvære
  • Bedre søvnkvalitet
  • Gratis prøvedag
  • Få friske og fornøyde medarbeidere!

Elisabeths Refleksologi kan hjelpe din virksomhet til å oppnå dette!

Fakta
- Over 50% av fravær og kostnader knyttet til sykemeldinger har sammenheng med nerve-, skjellett-, og muskelrelaterte plager.
- Gjentatte og ensidige arm/håndbevegelser gir en ensidig belastning på muskler, sener og ledd.
- 2 av 3 svarer at muskelsmertene delvis eller helt skyldes nåværende jobb. Undersøkelser viser at høye jobbkrav har sammenheng med nakkesmerter.
- Å gå rundt med smerter medfører redusert energi, dårlig søvnkvalitet og livsglede, samt at stress rammer kroppen hardere.
- Det er viktig å oppsøke behandling tidlig for å unngå langvarig smerteproblematikk, sykefravær og høyt forbruk av smertestillende medikamenter.

Ref. Statens arbeidsmiljøinnstitutt.

Fysisk behandlingsform helt uten bruk av medisiner eller nåler,med hendene som arbeidsverktøy.    Wednesday 28 October 2020