VEKT OG KOSTHOLD:

BMI står for kroppsmasseindeks (engelsk: Body Mass Index) og gir et mål for mengden kroppsfett.

BMI 20 - 25 er normal vekt
BMI 25 - 30 er overvekt
BMI over 30 defineres som fedme eller kraftig overvekt.
BMI-verdiene må sees som veiledende. Muskelmasse og beinbygning spiller også inn. Les mer om BMI hos Kostholdeksperten.
BMI regnes ut ved å dele vekten i kg med kvadratet av høyden

BMI = Vekt : (høyde i meter * 2)
Eks: 70 kg : (1.70*2) = 70 : 3,4 = 20,59

MennKvinner
10% undervekt1817
20% undervekt1615
30% undervekt1413
Normalvekt20-2519-24
10% overvekt2826
20% overvekt3029
30% overvekt3331
Fysisk behandlingsform helt uten bruk av medisiner eller nåler,med hendene som arbeidsverktøy.    Wednesday 28 October 2020